Inge Balling
Inge Balling
cand.mag.

Kontakt mig her,

Spørgsmål og svar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er forsøgspersoner beskyttet godt nok mod forskningsinteresser?
 
Bioetikkonventionen

Klik her for at komme til to danske udgaver af konventionsteksten
 

Specielt for Danmark er, at konventionsteksten findes i to danske oversættelser.
Èn fra Europarådet. Èn fra Sundhedsministeriet.


Det er et uafklaret spørgsmål, hvilken af de danske oversættelser, der er den rigtige.

Denne hjemmeside ønsker især at vise forskellen på de to oversættelser af kapitel 1, artikel 2. Forskellen er nemlig helt afgørende for, om forsøgspersoner kan beskytte sig godt nok imod forskningsinteresser.


Hvad er værdigrundlaget for Bioetikkonventionen?
Verdenslægeforeningens helsinki-deklarationer I og II er ikke nævnt i præamblen. I praksis er det alligevel Helsinki-deklaration II, som danske læger anvender som værdigrundlag ved forsøgsprojekter. Da helsinki-deklarationerne er meget bredt formulerede, er de uegnede som lovgivning. Derfor er det overordentlig vigtigt at udbrede kendskabet til Europarådets bioetikkonvention og den minimumsbeskyttelse, som den sikrer.

Før lægernes Helsinki-deklarationer anvendtes Nürnbergkoden, der afløstes af FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder, artikel 7: "Ingen må underkastes tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I særdeleshed må ingen uden sit frit afgivne samtykke underkastes medicinske eller videnskabelige eksperimenter."

Klik her for de danske forbehold
Klik her for tillægsprotokol om forskning
Klik her for den historiske tilblivelse
Klik her for den engelske udgave
Klik her for Biobanker / Vævsanvendelsesregister     
Links


En billedbog. En debatbog. En kunstbog. En videnskabelig bog. En advokat-bog. En alment-menneskelig bog. "Klienten i det omskiftelige samfund" er det hele på én gang. Dermed fungerer den som en glimrende illustration af sit eget budskab; at de faste strukturer er i opbrud, og at vi må tænke nyt.

Billederne i det visuelle projekt er tænkt som en måde, hvorpå der kan inspireres til debat, og bidragene i antologien er blot ét eksempel på, hvorledes billedmaterialet kan anvendes. Det er op til den enkelte at give sit bud på de refleksioner, collagerne sætter i gang.

Læs mere på forlagets hjemmeside

Se alle collager Copyright Sisse Jarner


Are human research subjects fully protected?Søg med Google: 
Indtast søgeord, et mellemrum og site:www.bioetikkonvention.dk


Siden 2/3-02